Ogłoszenia

V Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

V Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego
dla klas V-VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Zgłoszenia uczniów do dnia 02.10.2014 r. przyjmuje p.Magdalena Doromoniec

Etap pierwszy odbędzie się na terenie naszej szkoły w dniu 25.11.2014 r. (wtorek)
w godzinach 14:50-15:50 w sali 101

Do etapu II dopuszczone zostaną osoby, które przejdą z wynikiem pozytywnym przez etap I,
uzyskując co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów wymaganych do zakwalifikowania się do etapu II.

Zapraszamy chętnych sprawdzenia swoich umiejętności językowych