Ogłoszenia

Wyjście do filharmonii

Świetlica szkolna organizuje wyjście do filharmonii na koncert dla dzieci pt. „Pięciu wspaniałych”,
który odbędzie się 7 grudnia 2014 r. (niedziela) o godz. 11.00.
Cena biletu: 23 zł. Wpłaty przyjmowane będą do dnia 24.11.2014 r.