Ogłoszenia

INFORMACJA O OPŁATACH ZA OBIADY W GRUDNIU

Informujemy, że wpłaty na żywienie za styczeń 2015 r. przyjmujemy w sekretariacie
w dniach 16.XII.2014 r. – 31.XII.2014 r. w godzinach odpowiednio:

– 16 XII – 19 XII w godzinach pracy sekretariatu

– 22 XII, 23 XII, 24 XII, 31 XII do godziny 16-tej

– 29 XII i 30 XII do godziny 18-tej