Ogłoszenia

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT ZA POSIŁKI PRZELEWEM NA KONTO

Informujemy, że od stycznia b.r. można wpłacać za posiłki wydawane w stołówce szkolnej przelewem na konto.

Warunkiem dokonywania opłat przelewem jest złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie szkoły przez rodzica/opiekuna dziecka oraz dokonania wpłaty zgodnie z harmonogramem, tj.:

  • marzec     – do 25.II.2015r. (obiady – 88 zł, pełne wyżywienie – 176 zł)
  • kwiecień   – do 27.III.2015r. (obiady – 72 zł, pełne wyżywienie – 168 zł)
  • maj           – do 28.IV.2015r. (obiady – 80 zł, pełne wyżywienie – 160 zł)
  • czerwiec   – do 27.V.2015r. (obiady – 76 zł, pełne wyżywienie – 168 zł)

Wpłacać na konto należy pełną kwotę za cały miesiąc
niezależnie od ilości spożywanych posiłków przez dziecko
.

Zwroty za niewykorzystane obiady będą wypłacane w sekretariacie szkoły w kolejnym miesiącu do 10 każdego miesiąca. W związku z powyższym należy zgłosić się do sekretariatu osobiście.

Wpłaty należy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 163 ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
w Banku Handlowym S.A. na numer 78 1030 1508 0000 0005 5076 1076.
Na przelewie należy podać:
numer szkoły, nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za  który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj posiłku – obiady lub pełne wyżywienie.
Np.:”SP163, Kowalski Adam, 3B, 2/2015, Pełne wyżywienie”

Deklaracja opłaty za obiady