Ogłoszenia

Konkurs Rodzinny na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły

Konkurs Rodzinny

Biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem Szkolnym ogłasza Konkurs Rodzinny na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły.

Prace oddajemy do biblioteki do dnia 11 maja 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 maja 2015 r. na Stronie Internetowej Szkoły najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

Konkurs Rodzinny

Biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem Szkolnym ogłasza Konkurs Rodzinny na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły. Założeniem konkursu jest zmobilizowanie uczestników do zgłębiania wiedzy o Patronie i tradycji własnej szkoły, kształtowanie świadomości patriotycznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych.

 

Cele konkursu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat Patrona szkoły
 • Promowanie wartości reprezentowanych przez Patrona szkoły
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji szkolnej
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV- VI Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu.
 2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:

Część literacka:

 • forma literacka: opowiadanie, esej, wiersz
 • objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).

 

Ocena prac konkursowych:

 • Oceny prac dokona komisja konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz nauczyciele języka polskiego
 • W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:
 • zgodność z tematem
 • merytoryczna poprawność
 • bogactwo treści
 • piękno i czystość języka
 • przemyślana i dopracowana