Ogłoszenia

Legitymacje – PESEL

Szanowni Państwo,

zmieniły się przepisy w sprawie druków szkolnych.
Określono nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół.

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z legitymacją szkolną w celu uzupełnienia jej o numer PESEL.