Ogłoszenia

Przydział szatni dla uczniów klas I

  • Uczniowie klasy 1c i 1d korzystają z szatni położonej na parterze – wejście do szatni z lewej strony budynku szkoły
  • Uczniowie klasy Ie i If korzystają z szatni położonej na I piętrze – wejście do szatni z prawej strony budynku szkoły (od ul. Łukowskiej)
  • Uczniowie klasy Ia i Ib – korzystają z szatni głównej szkoły