Ogłoszenia

Stypendium szkolne – INFO

W dniach 1 – 6 października 2015 roku w gabinecie 211 przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne
dla uczniów, w rodzinach których dochód jest mniejszy niż 514 złotych na osobę.