Ogłoszenia

Dni bez zajęć dydaktycznych

2015/2016
dni bez zajęć dydaktycznych
(bez realizacji podstawy programowej,
odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

14 X 2015 –ślubowanie klas 1

23 i 24 XII 2015 r.

28, 29, 30, 31 XII 2015 r.

24, 25, 29 III 2016 r.

5 IV 2016– sprawdzian zewnętrzny

2 I 27 V 2016
(§ 5.1. rozp. MEN z dnia 5 października 2010 r. zmienianego rozp. w sprawie organizacji
roku szkolnego)