Ogłoszenia

Rozliczanie stypendium szkolnego

Rozliczanie stypendium szkolnego tzn przyjmowanie rachunków i faktur przez pedagoga szkolnego
aktualne jest tylko do 15.12.2016 r.