Ogłoszenia

Zima w Mieście 2016

Informujemy, że karty uczestnika programu „Zima w Mieście 2016” będą  przyjmowane w szkołach  i placówkach organizujących program „Zima w Mieście 2016” w okresie  od 14 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku. 

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 4 stycznia 2016 roku –  w sekretariacie  szkoły realizującej ww. program.  

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2015/2016 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

 Karta uczestnika(PDF)

 

Wykaz placówek biorących udział w programie Zima w Mieście 2016(PDF)