Ogłoszenia

Bal karnawałowy

Organizacja pracy szkoły w dniu 28 stycznia 2016 r. (bal karnawałowy)

Kl. I – III

 Klasy pierwsze oraz klasa IIb, IId, IIf: bal w godz. 10.30 – 12.00

Lekcje 8.50 – 10.30 (obiad po balu o godz. 12.30).

Przydział sal:

 • Ia – s. 15
 • Ib – s. 16
 • Ic – s. 13
 • Id – s. 14
 • Ie – s. 12
 • If – s. 108
 • IIb – s. 106
 • IId – s. 105
 • IIf – s. 103

Po obiedzie mogą odbywać się zajęcia KN po uzgodnieniu z rodzicami.

Po balu dzieci przyprowadzane są przez wychowawców do świetlicy.

 

Klasy IIa, IIc,IIe oraz klasy trzecie: bal w godz. 12.15 – 13.45

Lekcje 10.35– 11.35 (obiad przed balem o godz. 11.35).

Przydział sal:

 • IIa – s. 16
 • IIc – opieka świetlicy
 • IIe – s. 15
 • IIIa – s. 103
 • IIIb – s. 105
 • IIIc – s. 102
 • IIId – s. 106

Po balu mogą odbywać się zajęcia KN po uzgodnieniu z rodzicami.

Uwaga!

Dotyczy sal lekcyjnych: 15,16,103,105,106. Prosimy, aby w miarę możliwości, do godz. 12.00 dzieci były przebrane i uporządkowały sale.

Nauczyciele: p. Kutyła, p. Wiktorska, p. Twardowska, ksiądz Robert, p. Rajkowska – zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze w świetlicy.

Kl. IV – VI

Uczniowie kl. IV – VI mają lekcje zgodnie ze stałym planem.

W godz. 15:30 – 17:30 odbędzie się dyskoteka.

Opiekę nad klasami pełnią wychowawcy.