Ogłoszenia

Stypendium

Uwaga

W gabinecie pedagoga są do odebrania decyzje o przyznaniu stypendium

zapraszam po odbiór
pedagog