Ogłoszenia

24-29 III Dni bez teczki

SZANOWNI RODZICE

Szkoła zapewnia opiekę:
24 III 2016 /czwartek/ od godz. 8.00 do godz. 16.00 nie ma posiłków
25 III 2016 /piątek/ od godz. 8.00 do godz. 15.00
29 III 2016 /wtorek/ od godz. 8.00 do godz. 16.00