Ogłoszenia

WAŻNE – 5 kwietnia (wtorek)

Drodzy Rodzice,

w dniu 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) uczniowie klas szóstych piszą pierwszy w swoim życiu sprawdzian zewnętrzny. Z tego powodu, na potrzeby sprawdzianu, wyłączone są dwie kondygnacje budynku. W celu zapewnienia ciszy i spokoju piszącym uczniom, w dniu sprawdzianu, w szkołach nie są organizowane zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze.
Poza tym 59 na 63 nauczycieli, w godzinach 8.30 – 13.00, jest członkami zespołów nadzorujących. Podstawą prawną do wyżej opisanej organizacji jest §5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002.46.432 z późn. zm.).  

 Z wyrazami szacunku,
Marzena Żak
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka”
w Warszawie