Ogłoszenia

„Nie pal przy mnie proszę”

niepalW roku szkolnym 2015/2016 w II półroczu będzie realizowany program edukacji antynikotynowej adresowany do dzieci, a inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Program jest adresowany do uczniów klas I–III i ich rodziców. Ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u uczniów świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy. Szkolnym koordynatorem programu „Nie pal przy mnie proszę” jest Bożena Rusinek-Kozłowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 163 w Warszawie.

 

L.p. Zakres działań Forma realizacji Odpowiedzialni Termin
1.  Udział szkolnego koordynatora w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowych, zorganizowanym przez Powiatową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną m. st. Warszawy szkolenie n/t Program edukacji antynikotynowej

„Nie pal przy mnie proszę”

szkolny koordynator programu styczeń 2016
2.  Poinformowanie nauczycieli klas I–III o realizowanym programie „Nie pal przy mnie proszę’’ informacja ustna szkolny koordynator programu styczeń 2016
3.  Przygotowanie materiałów

i harmonogramu działań programowych

umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkoły szkolny koordynator programu luty 2016
4.  Poinformowanie rodziców
o udziale szkoły
w ogólnopolskim programie
„Nie pal przy mnie proszę”
informacja
w dzienniczku ucznia lub zebraniez rodzicami
wychowawcy klas I–III luty 2016
5.  Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem scenariuszy znajdujących się w Programie edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I–IIIi materiałów własnych, np. prezentacje multimedialne lub Kodeks Zdrowego Życia
zajęcia w klasie wychowawcy klas I–III, Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego luty 2016

marzec 2016

kwiecień 2016

maj 2016

6.  Przeprowadzenie zajęć plastycznych dotyczących profilaktyki antynikotynowej wykonanie plakatów

 

ekspozycja prac

 

 

konkurs plastyczny (laureaci)

wychowawcy klas I–III

 

wychowawcy klas I–III

 

Opiekun Małego

Samorządu Uczniowskiego

maj 2016
7.  Sprawozdanie z działań
w klasie w ramach programu, według przygotowanego przez szkolnego koordynatora załącznika 
przekazanie sprawozdania szkolnemu koordynatorowi wychowawcy klas I–III 11 maja 2016
8.  Podsumowanie działań
w ramach programu
apel dla klas

I–III

szkolny koordynator programu

i Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego

25 maja 2016
9.  Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę”. Wysłanie sprawozdania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. Warszawy Ewaluacja działań realizowanych
w Szkole Podstawowej
nr 163w Warszawie
w roku szkolnym 2015/2016
szkolny koordynator programu czerwiec 2016