Uroczysty pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza_059