Ogłoszenia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU 12 V 2016 r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU  12.05.2016 r.

(ŚWIĘTO SZKOŁY)

 KL I – III

W dniu Święta Szkoły obowiązuje następująca organizacja pracy dla klas I – III:

  • wszystkie klasy mają w tym dniu 4 lekcje: klasy z I zmiany rozpoczynają lekcje o godz. 8.50, klasy z II zmiany przychodzą na 3. lekcję, a po zakończeniu zajęć związanych ze Świętem Szkoły mają jeszcze jedną lekcję z wychowawcą.
  • zajęcia związane ze Świętem Szkoły rozpoczynają się od 3. lekcji, trwają trzy godz. lekcyjne i obejmują:

–  konkurs wiedzy o Patronie
(korytarz na parterze)

–  zajęcia plastyczne
(uczniowie wykonują prace plastyczne w salach lekcyjnych pod opieką wychowawców klas)

–  zajęcia sportowe
(sala gimnastyczna, prosimy, aby uczniowie przebrali się w stroje sportowe).

Podczas wszystkich zajęć uczniowie pozostają pod opieką wychowawców lub innych wskazanych nauczycieli.

  1. lekcja (9.45 – 10.30)

Kl. I – zajęcia plastyczne (kl. Ib – s. 16, kl. Ie – opieka – p. Chalhoub)

Kl. II – zajęcia sportowe (kl. IIe – opieka – p. E. Twardowska, kl. IIa – opieka p. Rajkowska)

Kl. III – konkurs wiedzy o Patronie

  1. lekcja (10.40 – 11.25)

Kl. I – konkurs wiedzy o Patronie (kl. Ie – opieka – p. Chalhoub)

Kl. II –zajęcia plastyczne (kl. IIa –s. 105 – opieka p. Rajkowska, kl. IIb – s. 106, kl. IIc- s. 102, kl. IId – s. 16, kl. IIe- s. 15 – opieka – p. E. Twardowska, kl. IIf – s. 103)

Kl. III – zajęcia sportowe

  1. lekcja (11.30 – 12.15)

Kl. I – zajęcia sportowe (kl. Ie – opieka – p. Chalhoub)

Kl. II – konkurs wiedzy o Patronie (kl. IIe – opieka – p.E. Twardowska, kl. IIa – opieka p. Rajkowska)

Kl. III – zajęcia plastyczne (kl. IIIa – s. 102, kl. IIIb – s. 106, IIIc – s. 103, kl. IIId – s. 105)

 

Obiad (pod opieką wychowawców świetlicy):

– dla I zmiany o 12.35

– dla II zmiany o 13.20.

  1. IV – VI

 Wszystkie klasy czwarte +  kl. Vb

Wyjazd na Powązki – odwiedzamy Kwaterę „Zośkowców” – składamy kwiaty  zapalamy znicze.

8:00 – 11:00 – kl IVa, IVb – p. A. Walczuk, p. Ż. Betlińska, p. A. Bartczak

11:00 – 14:00 – kl. IVc, Vb – p. A. Krakowiak, p. M. Mielcarz, p. J. Kutyła

 

Klasy piąte + kl. VIc i VId

Uczniowie przychodzą na 8:50  – mają jedną lekcję z wychowawcą – na temat Patrona Szkoły, następnie wychodzą na film – „Powstanie Warszawskie” do PROMENADY

– powrót ok. godz. 13:00.

Opiekę nad klasami pełnią p. Cyboroń, p. Pawelska, p. Zdziebłowska, p. Doromoniec,

  1. Dobrzyńska, p. Jasiak, p. Żukowska, p. Oracz, p. Wiktorska.

Stołówka i świetlica pracują bez zmian.