Ogłoszenia

Ogłoszenie dla uczniów

Zgodnie ze „Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych” w dniach 6-10 czerwca uczniowie klas I, II i IV będą zdawać podręczniki, które otrzymali w ramach dotacji rządowej. Uczniowie mają obowiązek uporządkować podręczniki (sprawdzić i usunąć ewentualne notatki, dokonać naprawy uszkodzeń).

Przypominamy, że rodzic ucznia, który uszkodził lub zniszczył podręcznik uniemożliwiając jednocześnie jego dalsze wykorzystanie jest zobowiązany do zwrotu kosztów podręcznika (patrz § 3 regulaminu).