Ogłoszenia

Informacja dla rodziców klas czwartych

Program „Zielona Kraina” będzie realizowany w klasach czwartych we wrześniu i październiku 2016

zielonakraina