Ogłoszenia

Prośba do rodziców

Szanowni Rodzice,

zwracam się z ogromną prośbą o życzliwość i zrozumienie z powodu rozpoczynających się od dnia dzisiejszego, tj. od 11 października 2016 r. prac remontowych. W zakresie robót jest wykonanie na poziomie szatni: ubikacji dla dzieci (przy schodach wejściowych), wyremontowanie harcówki (obecnie szatni dla dzieci z oddziałów przedszkolnych), wymiana podłogi w „klubie Zośki” (obecnie świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych) oraz wymiana podłogi w sali nr 14 – poziom pierwszego piętra. Powyższe prace miały być wykonane w czasie wakacji, niestety z przyczyn obiektywnych to nie nastąpiło.
Prace będą przebiegały sukcesywnie, mają się zakończyć w listopadzie 2016 r.  Mam świadomość, że pociągną za sobą pewne przejściowe niedogodności, ale wszystko to jest po to, aby polepszyć jakość pracy i poziom estetyki Naszej Szkoły.
Dziękując za cierpliwość i zrozumienie, które okazali Państwo w czerwcu (dzięki czemu udało się zainstalować źródełko z wodą do picia), proszę o dalszą kontynuację Naszej współpracy w atmosferze wzajemnego wsparcia i życzliwości.

Serdecznie pozdrawiam,
Marzena Żak