Ogłoszenia

Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych

Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych

  1. Od 01.01.2017r. obiady będą przyznawane wyłącznie na wniosek rodzica – szkoła nie przesyła list imiennych do OPS.
  2. Podstawą do przyznania pomocy w formie zakupu obiadów jest:
    • wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania, obowiązkowo rodzice musza przedstawić zaświadczenie o dochodach (decyzje dot. przyznanych świadczeń rodzinnych, decyzje z Wydziału Zasobów Lokalowych, Urzędu Pracy, ZUS-u, alimenty, oświadczenie o ewentualnej pracy dorywczej).
  3. Kryterium uprawniające do korzystania z pomocy w formie obiadów w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego rodziny 771 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/1198/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku podwyższone zostały kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z finansowania posiłków wynosi 200% kryterium dochodowego rodziny tj. 1028 zł na osobę w rodzinie.
  4. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji zostanie wydana decyzja administracyjna, która określi okres spożywania posiłku.
  5. Pomoc w formie przyznania obiadów dla dzieci proszę zgłaszać do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem zamieszkania, do OPS Dzielnicy Praga Południe:

Filia Nr 1, ul. Wiatraczna 11, tel. (22) 277 33 16

Filia Nr 2, ul. Walecznych 59, tel. (22) 277 33 40