Ogłoszenia

Uwaga – stypendium szkolne

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 są rozliczane tylko faktury
zakupów dokonanych po 1 września 2016 roku.

Wyjątek stanowią przybory szkolne.
Akceptowane są faktury z końca sierpnia.