Ogłoszenia

DNI BEZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (klasy 1-6), rok szkolny 2016/2017

2016/2017

dni bez zajęć dydaktycznych

(bez realizacji podstawy programowej,

odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

dotyczy uczniów klas 1-6

14 X 2016 (piątek) 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00); ślubowanie klas 1-szych o 11.00

31 X 2016 r. (poniedziałek) 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00)

23, 27, 28, 29, 30 XII 2016 r. 8.00 – 15.00 (nie ma posiłków)

13, 14, 18 IV 2017 r. 8.00 – 15.00 (nie ma posiłków)

2 V 2017 7.00 – 18.00 (są obiady)

16 VI 2017 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00)

31 X 2016, 2 V 2017, 16 VI 2017

(§ 5.1.  rozp. MEN z dnia 5 października 2010 r. zmienianego rozp. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 oraz

rekolekcje wielkopostne: 29 III 2017(w Szkole), 30 III 2017 (w Szkole),
31 III 2017 (w kościele, plac Szembeka)

Marzena Żak
Dyrektor Szkoły