Ogłoszenia

zima w mieście – numer do wpłat

Nr konta do żywienia dzieci podczas programu „Zima w Mieście 2017”:
78 1030 1508 0000 0005 5076 1076