Ogłoszenia

Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

 


Szkolny konkurs znajomości lektur dla uczniów klas II i III oraz ich rodziców.

I Cele konkursu:

 • Poszerzenie zainteresowań i motywacji czytelniczych uczniów.
 • Kształtowanie u dzieci aktywności i kreatywności.
 • Uatrakcyjnienie form pracy z lekturą.
 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

II Zasady konkursu:

 • I etap – etap klasowy: uczniowie rozwiązują test ze znajomości lektury jednakowy dla wszystkich klas II i III przygotowany przez organizatorów. Troje uczniów z najwyższymi wynikami przechodzi do etapu szkolnego.
 • II etap – etap szkolny uczniowie w wyznaczonym czasie i miejscu biorą udział turnieju wiedzy.
 • Konkurs dla rodziców jest przewidziany na dzień zebrań, na 22
 • Zgłoszenia uczestników prosimy kierować do p. Krystyny Bęben i p. Urszuli Gałki przez dziennik elektroniczny Librus do 12 marca.
 • Dokonując zgłoszenia uczestnicy tym samym potwierdzają, iż zapoznali się z regulaminem konkursu oraz wyrażają zgodę na publikację wyników konkursu.
 • Konkurs odbędzie się marcu.
 • Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają p. Krystyna Bęben i p. Urszula Gałka, p. Wanda Grębecka.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych w szkole, w dzienniku elektronicznym Librus.
 • Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej szkoły.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i
 • Komisja Konkursowa dokona oceny prac według jednolitego systemu punktowego, biorąc pod uwagę:
  • poprawność wykonania
  • tempo pracy
 • W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn, przeprowadzone będą dodatkowe eliminacje.

III Przedmiot konkursu

Znajomość treści lektury:

 • klasy II „Przygody Filona Bezogonka” Gösta Knutsson
 • klasy III pt. „Awantura o Basię” Kornela Makuszyńskiego.


Wyniki Szkolnego konkursu recytatorskiego
Wiersze uczą nas i bawią

Klasy 0
I miejsce-Bartosz Wyszogrodzki kl0a
II miejsce-Kinga Dąbrowska kl.0a
III miejsce -Aleksandra Woźniak kl. 0c

Klasy I
I miejsce -Gaja Grochowska kl.1a
II miejsce Oliwier Piotrkowicz kl 1a
III miejsce- Alicja Świdzińska kl. 1b

Klasy II
I miejsca-Gabriela Piekarczyk kl.2d i Mateusz Skwara kl.2e
II miejsce – nie przyznano
III miejsce -Lena Piwowarczuk kl.2a

Klasy III
I miejsce -Kinga Woźniak kl. 3d
II miejsce -Maria Rzewuska kl.3a
III miejsce-Emilka Niedbałko kl. 3d

Wyróżnienia;
Edyta Przyborowska kl.3b
Aleksander Wołoszczuk kl.3 d

Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i piękną recytację !
Każdy uczestnik Szkolnego Konkursu Recytatorskiego otrzyma specjalne znaczki- MOTYWKI, na znak zaangażowania się w szkolne przedsięwzięcia.

organizatorzy U.Łazicka, E.Waszczuk, H.Sieradzka, U.Gałka


Uczniowie i rodzice klas II – VI.

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym \”Kangur\”. W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłaszanie do swoich nauczycieli matematyki do 27.01.2017r.
Koszt – 9zł od osoby biorącej udział w konkursie.
Konkurs odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 9.00.
Serdecznie zapraszamy!!!

Wychowawcy klas II – III oraz nauczyciele matematyki w klasach IV – VI.

http://www.kangur-mat.pl/ • Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały rozstrzygnięte konkursy związane z niemiecką tradycją bożonarodzeniową – na najbardziej oryginalny kalendarz adwentowy oraz na najciekawszy wieniec adwentowy. Uczniowie wykonali piękne prace – wyeksponowane są na tablicach naprzeciwko sali 206. Po burzliwych obradach udało się ustalić listę laureatów.


  Oto ona:
  NAJBARDZIEJ ORYGINALNY KALENDARZ ADWENTOWY
  1. MIEJSCE:
  Mateusz Kondratowicz, Wanessa Ołdak, Zosia Sawicka, Zuzia Sawicka
  2. MIEJSCE:
  Karolina Partyka, Piotr Juszczyk, Wiktoria Bielecka, Ola Ławruszonis, Ola Paciorek, Karol Pączkowski
  3. MIEJSCE:
  Jakub Duszczyk, Rafał Mikulski

  NAJCIEKAWSZY WIENIEC ADWENTOWY
  1. MIEJSCE:
  Julia Plewka, Zuzanna Duda

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy.
  Laureatom gratulujemy.
  Nagrody zostaną wręczone po feriach świątecznych.

  Organizatorki
  Urszula Gałka
  Małgorzata Zdziebłowska

  [Best_Wordpress_Gallery id=”81″ gal_title=”niemiecki konkurs”]

 • KONKURS- ZMORY STWORY I POTWORY- ROZSTRZYGNIĘTY!!!W miesiącu październiku uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie na pomysłową pracę z dyni lub innych warzyw. Serdecznie dziękujemy każdemu z uczestników! Wszystkie wytwory okazały się pomysłowe, wspaniałe, niepowtarzalne! Bardzo trudno było nam wybrać spośród nich tę najlepszą pracę.Po dokładnych oględzinach i obradach Jury Małego Samorząduprzyznano następujące noty:[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”konkurs dynie”]

   

   

   

   

   

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

opiekunowie MS

 • Zachęcamy do udziału w Konkursie diecezjalnym dla dzieci szkół podstawowych z okazji dwudziestej piątej rocznicy powstania naszej diecezji w roku szkolnym 2016/2017 pt: 1/185 – tajemnicze znaki Boga w mojej parafii zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  Dla uczniów klas I-III. Konkurs plastyczny-religijny na wykonanie ilustracji, plakatu techniką kolaż, polegającą na formowaniu i kompozycji z różnych materiałów, w tym przypadku zdjęć (wykonanych np. telefonem komórkowym), ilustracji, wycinków z gazet, inspirowanych wnętrzem własnego kościoła parafialnego. Celem pracy jest ciekawe przedstawienie miejsc, przedmiotów we wnętrzu świątyni, w których Bóg działa w sakramentalnych znakach. Ilustrację należy wykonać samodzielnie w formacie A4 lub A3
  Dla uczniów klas IV – VI. Konkurs informatyczno-religijny na nagranie filmu telefonem komórkowym, inspirowanego i przedstawiającego wnętrze kościoła parafialnego, różnych przedmiotów, w którym Bóg działa przez sakramentalne znaki.

  • Film należy wykonać samodzielnie.
  • Czas nagrania max 3min.
  • Prace można złożyć do pań katechetek do 31.01.

 

 • KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
  Do 18 listopada trwa konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla chorych z Ośrodka Hospicjum Domowe Księży Marianów (prace zostaną przekazane chorym). Prace powinny być podpisane: nazwa szkoły, klasa/wiek, imię i nazwisko ucznia.
  Prace można złożyć do pań katechetek.