Ogłoszenia

Uwaga – Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że od dnia 27.02.2017 r. ulega zmianie tygodniowy rozkład zajęć oddziałów zerowych.
Aktualny plan znaleźć można na stronie internetowej szkoły w zakładce ORGANIZACJA lub poniżej.

[ PLAN LEKCJI ]