Ogłoszenia

Akcja „Wędrująca książka”

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do udziału w akcji WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA.
Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.
Prosimy dzieci, rodziców i pracowników szkoły o przyniesienie do szkoły KSIĄŻEK ( już przeczytanych)-tak , aby stworzyć podręczny księgozbiór. Przynosimy książki dla dzieci oraz dla rodziców.

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

 1. Uczeń podejmuje decyzję, którą książkę z domowego księgozbioru chce umieścić w KĄCIKU WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI. Książki przyniesione do szkoły nie wracają do właściciela-stają się naszą wspólną własnością.
 2. Przyniesione książki należy pozostawić przy stanowisku pań woźnych w holu głównym szkoły. ( będzie znajdowało się tam pudło na książki).
 3. Następnie książki zostaną umieszczone na specjalnym regale w szatni . Regał będzie oznakowany hasłem KĄCIK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI.
 4. Z KĄCIKA WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI uczeń (także rodzic) może WYPOŻYCZYĆ książkę , PRZECZYTAĆ JĄ i ZWRÓCIĆ DO KĄCIKA.
 5. Książki umieszczone będą na trzech poziomach:
  • książeczki dla najmłodszych ( klasy 0-3);
  • książki dla uczniów klas 4-6 ;
  • książki dla rodziców.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KĄCIKA WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI:

 1. Do kącika mam wolny dostęp i książkę wybieram sam ( sama).
 2. Wypożyczam jedną książkę maksymalnie na tydzień ( jedna książka dla dziecka, jedna dla rodzica).
 3. Pamiętam o terminowym zwrocie książki do KĄCIKA.
 4. Jestem odpowiedzialny ( odpowiedzialna ) za książę, szanuję ją-nie wyrywam kartek, uważam , by jej nie poplamić.
 5. Książkę, po przeczytaniu, odkładam na odpowiednią półkę na regale.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, zastępuję puste miejsce po niej inną książką