Ogłoszenia

Akcja pod Arsenałem (26 marca 1943)

26 marca 2017 r. obchodziliśmy ROCZNICĘ AKCJI POD ARSENAŁEM

Akcja pod Arsenałem (26 marca 1943) – jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów (pod kryptonimem „Meksyk II”), w trakcie której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Miała ona miejsce pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej i Długiej). Akcją dowodzili: całością Stanisław Broniewski „Orsza”, a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W akcji został śmiertelnie ranny Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”.

Operacja opisana została dokładnie w książkach Kamienie na szaniec (1943) Aleksandra Kamińskiego i Akcja pod Arsenałem (1983) Stanisława Broniewskiego oraz zekranizowana w filmie Akcja pod Arsenałem w reżyserii Jana Łomnickiego (1977).

http://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-pod-arsenalem-26-marca-1943-r