Ogłoszenia

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie szkól podstawowych będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ZTM w Warszawie. Dokumentem uprawniającym dzieci do bezpłatnych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem – Karta Ucznia.

Karty dla uczniów wraz z nagranymi uprawnieniami przygotowane zostaną przez Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z powyższym szkoła została poproszona o przekazanie do dnia 12.04.2017 r. listy uczniów wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami (wniosek w załączeniu). Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (zdjęcie powinno być podpisane nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone..

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas posiadane uprawnienia do zniżki zostaną przekodowane na nową kartę.

Do dnia 17.06.2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do szkoły wyrobione karty Ucznia.

Aby wymienione wyżej terminy mogły być utrzymane prosimy Państwa – Rodziców naszych uczniów o jak najszybsze składanie wypełnionych wniosków w Sekretariacie Szkoły.

Wzory dokumentów:

1. informacja dla rodziców (link)

2. wniosek (link) PDF

3. wzór wypełnienia wniosku (link)