Ogłoszenia

Plan lekcji dla klas IV – VI w dniu 7.04.2017 r. (piątek) – REKOLEKCJE

 Plan lekcji dla klas IV – VI w dniu 7.04.2017 r.(piątek) – REKOLEKCJE

1 godz. lekcyjnazaczynamy wg planu o 8:00, następnie o godzinie 8:30 klasy:

IVa, IVb, IVc, IVd, Vc, VIa, VIb, VIc, VId, VIe  wychodzą do Kościoła z wychowawcami.

Tylko klasa Vc – wychodzi pod opieka p. Rynducha.

2 godz. lekcyjna – REKOLEKCJE W KOŚCIELE – klasami opiekują się wychowawcy.

3 godz. lekcyjna – powrót do szkoły – lekcje według planu.

Tylko klasa IVc – zastępstwo z p. Kutyłą (wf za klasę IIe).

p.Twardowska – o godz. 9:35 – wychodzi do Kościoła i wraca z klasą IVb.

p.Dobrzyńska – o godz. 9:35 – wychodzi do Kościoła i wraca z klasą VIc.

4 godz. lekcyjna – o godz. 11:00 klasy: Va i Vb wychodzą do Kościoła z wychowawcami.

5 godz. lekcyjna – REKOLEKCJE W KOŚCIELE – klasami opiekują się wychowawcy.

6 godz. lekcyjna – powrót do szkoły – lekcje według planu.

p.Rynduch na 4 g.l. – zastępstwo – klasa VIe (za Va).

p.Jasiak i p. Doromoniec – o godz. 11:30 wychodzą do Kościoła i opiekują się klasą Va.

p.Jasiak przyprowadza klasę Va – do szkoły.

p.Dobrzyńska na 6 godz. lekcyjnej – zastępstwo – klasa IVc do powrotu p. Jasiak (za Va).

p.Wiktorska na 6 godz. lekcyjnej – zastępstwo – klasa VIc do powrotu p. Betlińskiej (za Vb).