Ogłoszenia

Dyżury opiekuńczo – wychowawcze 13,14 i 18 kwietnia

Dyżury  opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas 1 – 6
W dniach 13, 14 i 18 kwietnia 2017r. Szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy dla uczniów z klas 1 – 6 w godzinach 800 – 1500. W tych dniach nie będą wydawane obiady.

Dyżury  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z oddziałów zerowych
W dniach 13, 14 i 18 kwietnia 2017r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się według planu. Nauczyciele pełnią dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 730 do 1730. Posiłki wydawane są bez zmian.