Ogłoszenia

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 25 kwietnia 2017r. odszedł na wieczną wartę sierżant podchorąży Jan Wiśniewski ps „Strzegoń”. Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej – Brygada Dywersyjna „Broda 53” – batalion „Zośka” – 1. kompania „Maciek” – II pluton.
Pogrzeb śp. Jana Wiśniewskiego odbędzie się 4 maja 2017r. o godz. 14.00. w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, ul. Powązkowska 14. Śp. Jan Wiśniewski zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach.
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-wisniewski,48898.html