Ogłoszenia

Kolejna edycja Stypendiów

Kolejna edycja Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, przyznawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy utalentowanym uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.