Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zatrudni od zaraz osobę na stanowisko
pomoc administracyjna
w wymiarze 1 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Pomoc przy organizowaniu pracy sekretariatu szkoły:
· Pomoc przy opracowywaniu wykazu podziału rzeczowego akt szkolnych,
· Pomoc przy opracowywaniu procedur związanych z obiegiem informacji na terenie szkoły,
· przestrzegać procedur związanych z załatwianiem skarg i wniosków.

2. Zapewnić bieżącą sprawną pracę sekretariatu:
· obsługiwanie centrali telefonicznej, faxu i kserokopiarki,
· obsługiwanie poczty elektronicznej
· przyjmowanie i ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących ze szkoły,,
· przyjmowanie i załatwianie interesantów
· zastępowanie sekretarza szkoły podczas nieobecności.

3. Organizować prace dyrektora szkoły:
· Prowadzić terminarz stałych i bieżących spraw Dyrektora szkoły
· Przygotowywać pisma i zestawienia,
· Przeglądać zamieszczone na stronach Kuratorium Oświaty, Biura Edukacji, Ministerstwa Edukacji narodowej, Okręgowej komisji Egzaminacyjnej,

4. Pomoc przy prowadzeniu spraw uczniów i szkoły:
· Pomoc przy dokumentacji przebiegu nauczania,
· Pomoc przy realizacji obowiązku szkolnego
· Dane związane z przedmiotem pracy do sprawozdań
· Wydawać legitymacje szkolne,
· Wydawać karty rowerowe,
· Prowadzić ewidencję wypadków,
· Zgłaszać uczniów do sprawdzianu zewnętrznego, przygotowywać dokumentację sprawdzianu,
· Współpracować w zakresie rozliczania stypendiów szkolnych z pedagogiem szkolnym- obsługa administracyjna( przygotowywanie dokumentów do DBFO),
· Rejestrować wyjścia uczniów ze Szkoły przed zakończeniem zaplanowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Obsługiwać programy związane z pracą szkoły i sekretariatu:
· SIO,
· Hermes,
· Sekretariat

Wymagania :

· Średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie
· Komunikatywność, elastyczność, sumienność, rzetelność, systematyczność
· umiejętność pracy w zespole

Praca wg harmonogramu w godzinach od 7:30 do 16:00