Ogłoszenia

Ślubowanie pierwszoklasistów

Dzień 13 października 2014r. dla Naszej Szkoły był jednym z wyjątkowych i ważnych dni. Po 25 latach zasłużony sztandar zawisł na honorowym miejscu. Jego miejsce zajął nowy, który stał się dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośki”  symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Radość z tego wydarzenia dzielili z uczniami i nauczycielami znakomici goście, przedstawiciele Patrona Naszej Szkoły:

prof. Żukowski Leszek, powstaniec warszawski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Ogińska Daniela ps. „Pszczoła, harcerka – drużynowa Szarych Szeregów,

Niedbalska Ludmiła w czasie Powstania harcerka Szarych Szeregów,

Moszczyński Tadeusz pseudonim „Tadzik” jako harcerz Szarych Szeregów brał udział w walkach na Starym Mieście

oraz Pani Danuta Czarnecka Dyrektor Naszej szkoły w latach 1995 -2015,

członkowie Prezydium Rady Rodziców p. Małgorzata Ściślewska – Kotarska,
p. Marek Zajdler oraz p. Olga Drzewiecka, p. Anna Wilk.

Prowadzącymi uroczystość byli przewodnicząca i zastępca Samorządu Uczniowskiego: Ola Sadowska i Paweł Winiarek.

Małgorzata Ściślewska – Kotarska przedstawiła wygląd i symbolikę elementów nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Rodzicami przekazującymi sztandar byli Państwo Anna i Mariusz Marszałek.

W imieniu społeczności Szkoły p. dyrektor Marzena Żak podziękowała fundatorom nowego sztandaru, który przejął tradycję w celu ich kontynuowania. Podziękowania były skierowane do całej społeczności rodziców Naszej Szkoły  oraz Pani Danuty Czarneckiej – byłej Pani Dyrektor Naszej Szkoły i wszystkich, których wpłaty przyczyniły się do zakupu nowego sztandaru. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na drzewcu zostały umieszczone pamiątkowe gwoździe.   

Sztandar, który żegnaliśmy, przez 25 lat reprezentował społeczność szkolną
na uroczystościach patriotycznych, towarzyszył uczniom w ważnych wydarzeniach
z życia szkoły i miasta, był świadkiem wielu wspaniałych osiągnięć oraz sukcesów. Stanowił również symbol zobowiązujący młodzież szkolną do rzetelnej nauki, miłości do ojczyzny  oraz szacunku dla pracy.

Kolejnym ważnym elementem spotkania była uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Do uczniów klas pierwszych ciepłe i serdeczne słowa skierowały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Łucja Wójcik i Małgorzata Szabłowska, które powiedziały:

Kochane Koleżanki i Koledzy z pierwszych klas! Od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My starsi uczniowie wyciągniemy do Was pomocną dłoń. Zawsze możecie na nas liczyć i poradzić się w różnych sprawach. Uśmiechnijcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie.

Następnie uczniowie klas pierwszych powtórzyli słowa ślubowania:

Ślubuję uroczyście!

Będę dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów.

Będę uczył się tego, co piękne i mądre.

Będę kochał i czcił swoją ojczyznę.         

Po pasowaniu uczniów liczna grupa nauczycieli Naszej Szkoły odebrała
z rąk p. dyrektor Marzeny Żak zasłużone nagrody.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na tę ważną dla
Na  uroczystość. To Państwa obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia, które
na zawsze zapisze się na kartach historii Naszej Szkoły.

[Best_Wordpress_Gallery id=”212″ gal_title=”slubowanie 2017_18″]