OgłoszeniaWycieczki

„Akademia Młodych Przyrodników”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział „Mazowsze”
00 – 075 Warszawa, ul. Senatorska  11
tel. +48 (22) 629-39-47,  (22) 627-13-38, tel/fax. +48(22)627 13 37

e mail: litewska@pttk.com.pl   www.pttk.com.pl   www.wycieczkinakresy.pl PKO BANK POLSKI SA PL81 1440 1387 0000 0000 0940 8657

          WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH NR 748


NIP 526 00 10 067

 

                                                     

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  Oddział „Mazowsze”
zaprasza szkoły do udziału w organizowanym przez nas projekcie edukacyjnym
„Akademia Młodych Przyrodników”

                         Akademia Młodych Przyrodników to projekt edukacyjny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych.
Celem Akademii Młodych Przyrodników jest edukacja przyrodnicza, ekologiczna i historyczna realizowana w oparciu o zasoby przyrodnicze i naukowe Warszawy.
Proponujemy placówkom edukacyjnym działania wpisujące się w starania Warszawy o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2018, działania  mające na celu zwiększenie wiedzy uczniów na tematy przyrodnicze w oparciu o zabytkowe parki Warszawy, ogród botaniczny UW w Al. Ujazdowskich  i dolinę Wisły.  Podczas spotkań w terenie  z instruktorem ochrony  przyrody, przewodnikiem miejskim i terenowym, spacerów i gier terenowych oraz samodzielnej pracy w grupach, dzieci i młodzież poznają najcenniejsze obiekty przyrodnicze Warszawy oraz elementy historii miasta. 

            Ważnym elementem projektu będzie też budowanie pozytywnych nawyków związanych  z  zachowaniem czystości w mieście. Zaproponujemy uczniom sprzątanie doliny Wisły oraz wykonanie plakatów  promujących ochronę środowiska – na bazie własnych obserwacji i wykonanych doświadczeń. 

            W czasie realizacji projektu placówki oświatowe, które wezmą udział w projekcie otrzymają certyfikaty „Akademia Młodych Przyrodników”. Uczestnicy projektu zdobędą odznaki: Tropiciel Przyrody, odznakę Turysta – Przyrodnik, Odznakę Imprez na Orientację (TRInO). Warszawską Odznakę Krajoznawczą oraz (nauczyciele) dyplomy uczestnictwa w projekcie. Szkoły, które wyróżnią się aktywnością w całym projekcie –  otrzymają puchary.  

 Zaplanowane działania:

 24 lutego 2018 r. (sobota) – gra terenowa „Wyględów” na trasie od Parku im. Józefa Piłsudskiego do Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

 3 marca 2018 r. (sobota) – gra terenowa „Wzdłuż osi Saskiej”   – od Krakowskiego Przedmieścia przez Ogród Saski do kościoła. Św. Andrzeja Apostoła przy zbiegu ul. Chłodnej z Elektoralną 

14 kwietnia 2018 r. (sobota) – spacer z instruktorem ochrony przyrody po Zespole przyrodniczo – krajobrazowym park „Arkadia”

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – sprzątanie doliny Wisły 

23 maja 2018 r. (poniedziałek) – rajd „Aleje Ujazdowskie” – zabytkowe parki (bez Łazienek) z wejściem do Ogrodu Botanicznego PAN

11 czerwca 2018 r. – (poniedziałek) – wokół Ogrodu Krasińskich – rajd z elementami gry terenowej

10 września 2018 r. – (poniedziałek) – Ogród Saski – gra terenowa

10 października 2018 r. – (środa) – Park Skaryszewski – gra terenowa

20 października 2018 r. (sobota) gra terenowa „Trzy Parki” – obszar Łazienek Królewskich i najbliższych okolic

Na jesień – od września 2018 r. zaplanowane są dwa konkursy:

 1. Plakat „Chrońmy Przyrodę Warszawy”
 2. konkurs Fotograficzny „Zabytkowe parki Warszawy”

Certyfikaty otrzymają szkoły, których uczniowie:

 1. Biorąc udział w w/w działaniach, zdobędą przynajmniej 15 odznak PTTK. 
 2. Wezmą udział w co najmniej jednym konkursie
 3. Wezmą udział w sprzątaniu Doliny Wisły

Książeczki odznak będą do zakupienia w siedzibie PTTK O/Mazowsze ul. Senatorska 11
( w godz.
10.00- 18.00 od poniedziałku do piątku) lub w innym oddziale PTTK. 

Zgłoszenia grup szkolnych:
Drogą e-mailową na adres:  mazowsze@pttk.com.pl

W zgłoszeniu należy podać:

 • pełną nazwę i adres szkoły,
 • dzielnicę
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora/ koordynatorów (osobę odpowiedzialną za projekt),
 • telefon kontaktowy i e-mail kontaktowy
 • wiek uczniów, którzy będą brali udział w projekcie – ew. klasę, czy grupę.
 • jeśli to będzie możliwe – listę drużyny szkolnej.

Najbliższa gra terenowa –  24.02.2018 „Wyględów” obejmuje tereny od Stacji Metra Pole Mokotowskie, ul. Rakowiecką do Parku im. Józefa Piłsudskiego (Pole Mokotowskie) i Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – ok. 7 km

Zgłoszenia do 20 lutego 2018 r. (drogą e – mailową) lub tel. 22 – 629 – 39 – 47 zgodnie z podanymi powyżej zasadami.

Start ul. Rakowiecka 26 – placyk przed Prokuraturą Krajową przy południowym wyjściu z metra Pole Mokotowskie od godz. 10.00 ( w zależności od liczby zgłoszonych szkół podamy bliższą godzinę). Pokonanie trasy zajmie od 3 do 4 godzin. Zakończenie przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich ul. Żwirki i Wigury 10.
Na starcie będą potrzebne listy uczniów biorących udział w grze.
Grupa szkolna otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi. Na podstawie napisów  i własnych obserwacji będzie miała za zadanie odpowiedzieć na zawarte na karcie startowej pytania. 

Koordynator projektu: Małgorzata Wojtatowicz
wojtatowicz@onet.eu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!