Ogłoszenia

terminarz prób sprawności fizycznej

Terminarz prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych w dzielnicy Praga-Południe na rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe informacje będą udostępnione w późniejszym terminie na stronach internetowych ww. szkół.