Ogłoszeniawydarzenia

NASZA SZKOŁA bierze udział w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

 1. CELE EDUKACYJNE:
  • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych,
  • Podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
  • Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.
 2. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
  • Treść zadań jest ściśle powiązana z podstawą programową
  • Treści programistyczne w zadaniach włączone są w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji np. matematyczna, artystyczna…
 3. RODZAJE ĆWICZEŃ:
  • Aktywności o charakterze programistycznym na bazie publikowanych przez organizatora (EduSense Sp. z.o.o.) materiałów edukacyjnych – zadań