Ogłoszenia

SZKOŁA DIALOGU 2017

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka otrzymała tytuł SZKOŁY DIALOGU 2017.
Projekt był realizowany przez uczniów szkoły od października 2017 roku do marca 2018 roku. 
1 marca odbyła się Gala Finałowa Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie, w której wzięliśmy udział. Wśród gości byli m.in.: Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Henryk Wujec – działacz opozycji w czasach PRL, Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Ruth Cohen-Dar – zastępca ambasadora Izraela w Polsce i wielu innych.Program miał na celu poszerzyć wiedzę uczniów na temat obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Ponadto uczniowie przygotowali pracę konkursową na temat Kibucu Grochów. Będziemy dalej działać na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Opiekę nad uczniami w trakcie trwania projektu sprawował Pan Karol Kierzkowski. Zamieszczamy zdjęcia z poniższej uroczystości wręczenia dyplomów i nagród. 

https://www.facebook.com/ForumDialogu/