KonkursyOgłoszenia

DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY „NA POWSTAŃCZYM SZLAKU BATALIONU „ZOŚKA” – „NIEZAKAZANE PIOSENKI”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”

 REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego.
 2. Rozwijanie umiejętności wokalnych i scenicznych.
 3. Integracja młodzieży.

Założenia konkursowe

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i IV –VI szkół podstawowych.
 2. Zakres tematyczny konkursu obejmuje znajomość i umiejętność zaprezentowania piosenki patriotycznej.
 3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jeden utwór.
 4. Szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczestników.
 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej SP nr 163.
 6. Uczestnik przygotowuje repertuar z akompaniamentem lub półplaybackiem.
 7. Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VII

Termin i warunki dostarczenia kart zgłoszeń:

 1. Termin konkursu: 1 marca 2018 r. – do 20 kwietnia 2018 r. – przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeń.
 2. Przesłuchania:   26kwietnia – od godziny 9.00
 3. Kolejność wystąpień ustalona zostanie tuż przed konkursem drogą losową

 

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury konkursu powołuje organizator. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
 2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
  • umuzykalnienie,
  • prezencja muzyczna (kostiumy),
  • pomysłowość,
  • naturalna i przekonywująca interpretacja
  • oryginalność pracy

Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2018 r. na stronie internetowej szkoły: http://www.sp163.pl
 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu i wykonanie piosenek finałowych odbędzie się podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie w dniu 9 czerwca 2018 r.

na powstańczym szlaku – formularz zgłoszeniowy