Ogłoszenia

Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2018

 Nasza szkoła bierze udział w projekcie eTwinning. Projekt pt: „Show me your school, your city and your everyday life”  realizowany jest w klasach 5- tych przez p. Karolinę Witkowską- Mazur. Ostatnio nasza szkoła zdobyła certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2018 za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu wyzwań edukacyjnych.