Ogłoszenia

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W TRZYDNIOWYM WARSZTACIE
DLA RODZICÓW – „DZIECKO W ROZWODZIE”

Celem warsztatu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie rodziców z perspektywą psychologiczną dziecka oraz jego potrzebami w sytuacji rozstania rodziców.

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą dowiedzieć się:

  • jak rozpoznawać potrzeby dziecka, gdy jego rodzice rozstają się?
  • jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu rodziców?
  • jak określić etap rozstania na którym znajdują się rodzice?
  • jak rozumieć dynamikę konfliktu, który jest między rodzicami dziecka?
  • jak nie włączać dziecka w konflikt pomiędzy rodzicami?
  • jak rozumieć zachowania i emocje dziecka związane z przeżywaniem rozstania rodziców?
  • jak wprowadzać nowego partnera rodzica w życie dziecka?

Podczas warsztatu rodzice będą się uczyć:

  • dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem,
  • rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb dziecka w sytuacji rozstania bądź rozwodu oraz wyrażania ich,
  • nazywania uczuć własnych i uczuć dziecka w związku z doświadczaniem sytuacji rozstania lub rozwodu oraz radzenia sobie z nimi.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, czyli będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.

Warsztat będzie prowadzony przez dwóch trenerów-psychologów.
Jeden warsztat trwa 3 dni oraz będzie odbywał się w dniach – 20 kwietnia 2018 roku w godzinach 13.00-19.00 i 21 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00-17.00 oraz 22 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00-17.00.

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Karoliną Budzik lub Panią Agatą Jarzyną w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu (konsultacja jest nieodpłatna!). Odbycie bezpłatnej indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem udziału w warsztacie.

Kontakt: tel. (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 (III piętro), Warszawa.

Udział w trzydniowym warsztacie jest płatny – CENA: 400 zł. Osoby, które po odbyciu bezpłatnej indywidualnej konsultacji psychologicznej zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztacie dokonują wpłaty przelewem bankowym na numer konta KOPD: 56 1750 0009 0000 0000 0094 6389 (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu!).