Ogłoszenia

Wyprawa PoMOC – edycja 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informuje,
że od lipca do października 2018 r. realizuje zadanie publiczne
Wyprawa PoMOC – edycja 2018

  • program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje prawne
  • warsztaty umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które aktualnie doświadczają przemocy, doznały przemocy w przeszłości
i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki, w ich rodzinach występuje lub występował problem alkoholowy, którego skutki są nadal odczuwalne
Zapisy:
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00 – 15.00)

 

Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Edycja 2018
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego