Ogłoszenia

warsztaty – Między mną a światem

Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób doznających przemocy
w rodzinach z problemem alkoholowym. Edycja 2018
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza
OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY
w rodzinach z problemem alkoholowym zamieszkałe w woj. mazowieckim
do udziału w warsztatach

Między mną a światem
9 września 2018 (niedziela) w godz. 9.00 – 15.00
Nasze otoczenie – rodzina, znajomi, współpracownicy – stale czegoś od nas oczekuje albo
przynajmniej nam się wydaje, że tak jest. Często staramy się dostosować do tych oczekiwań,
budujemy własny wizerunek w oparciu o to, czego – jak sądzimy – chcą inni. Wydaje nam się,
że w ten sposób pozyskamy akceptację i sympatię. Ale czy na pewno? Czy nam to służy?
A może zaproponować światu nasze warunki?

Planowanie przyszłości i budowanie celów
w oparciu o zasoby osobiste
30 września 2018 (niedziela) w godz. 9.00 – 15.00

Czy przyszłość musi być wielką niewiadomą? Niekoniecznie – choćby dlatego, że mamy wpływ

na budowanie jej wizji, takiej jaką chcielibyśmy, aby była. Określenie wizji preferowanej przez
nas przyszłości wprowadza w życie pewien ład, pozwala tworzyć plany działania zgodnie z
naszymi potrzebami. Niezbędna do tego jest umiejętność formułowania celów życiowych. Każdy
może być skuteczny w tej materii, zwłaszcza wykorzystując swoje liczne zasoby ku temu.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Zapisy w biurze Stowarzyszenia:

Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00 – 15.00)

Warsztaty_ogłoszenie