Ogłoszenia

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo!

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w dniu 3 września 2018 r.

Prosimy o wcześniejsze wydrukowanie ze strony internetowej szkoły i wypełnienie „Karty zapisu dziecka do świetlicy
oraz
Oświadczenia o osobach upoważnionych do odbierania dziecka”.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż osoby pełnoletnie, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie podpisu na Oświadczeniu. Z kolei rodzice (prawni opiekunowie) muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, któremu miałoby być wydane dziecko ze świetlicy w SP 163 – w przypadku upoważnienia rodzeństwa.