Ogłoszenia

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU 2018/2019

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514 zł./netto/

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”, oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla klas 1-5 należy składać u pedagoga w pokoju 211 budynku na ulicy Osieckiej do 15.09.2018 roku.

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-10918-rodo2