Ogłoszenia

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 Warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli zaplanowane na rok szk. 2018/2019

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 Warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli zaplanowane na rok szk. 2018/2019

 

1. Warsztaty dla dzieci:

– Ruch Rozwijający  Weroniki Sherborne  – grupowe zajęcia rozwijająco -terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-5 lat – czwartki 17.30 – 18.15, rozpoczęcie w październiku – mgr Danuta Iwaniszczuk

– Sprawne rączki – ważna sprawa, po to właśnie ta zabawa – zajęcia wspierające rozwój manualny i grafomotoryczny dzieci 5, 6 letnich – od  października 2018r.  poniedziałki , godz. 16:00-17:00 –, mgr Anna Knypińska, mgr Beata Bogdańska

– Śmiałym się staje gdy siebie poznaję – zajęcia dla dzieci 5,6 letnich – od 13.2018 do 29.11.2018 r. wtorki 16.15-17.00,- mgr  Anna Gromek, mgr Anna Roguska :

  1. Konsultacje indywidualne z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć.
  2. Pierwsze  spotkanie wspólne dzieci z rodzicami 13.09.2018r.
  3. Zajęcia grupowe dla dzieci.
  4. Warsztat dla rodziców „Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie
    z nieśmiałością” 05.10.2018 r.
  5. Po zakończeniu  cyklu zajęć indywidualne konsultacje z rodzicami

„Sprawne ciało, sprawna ręka” – program zajęć skierowanych do dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego, które mają problemy grafomotoryczne – zajęcia raz w tygodniu, piątek godz. 17:00, od września 2018 r. do stycznia 2018 r. mgr Małgorzata Księżycka, mgr Justyna Smorczewska.

– „ Działam i uczę się ”- program jest skierowany do uczniów klas I – III, którzy wykazują większą wrażliwość i męczliwość na bodźce z otoczenia, co może przekładać się na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Od września 2018 dostycznia2019 roku. Czas trwania zajęć: jeden raz w tygodniu (piątek, godz.16.00 – 17.15).  mgr Małgorzata Księżycka, mgr Justyna

Start art – serdecznie zaprasza dzieci w wieku 4-8 latna plastyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą systemu „Edukacja przez ruch”. I GRUPA CZWARTEK, GODZ. 17.00, II GRUPA, PIĄTEK GODZ. 18.00. Zajęcia trwają 50 minut.  Prowadząca: Dorota A. Drzymulska – pedagog korekcyjny

Od radosnego hasania do pięknego pisania serdecznie zaprasza najstarszych przedszkolaków i uczniów klas 1-2 na zajęcia wykorzystując metodę systemu „Edukacja przez ruch” autorstwa Doroty Dziamskiej * kształtują gotowość do nauki pisania w oparciu o naturalną aktywność ruchową i rysunkową dziecka.
PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK 18.00 – 19.00 Prowadząca: Dorota A. Drzymulska – pedagog korekcyjny

– „Spotkania z Leonem” zaprasza dzieci 5,6 letnie na zajęcia. Zajęcia odbywać się będą od  21.02.2019 r. do 23.05.2019 r. czwartek o godz. 16.15 – 17.00

Plan zajęć:
– zebranie z rodzicami 14.02.2019 r. o godz. 17.00
– pierwsze zajęcia wspólne dzieci z rodzicami 21.02.2019r.
– indywidualne konsultacje z rodzicami po zakończeniu cyklu zajęć

„Jak to powiedzieć?” serdecznie zaprasza uczniów klas I – VI na warsztaty rozwijające kompetencje językowe. Warsztaty skierowane są do dzieci, u których występują problemy w komunikowaniu się z innymi osobami, wynikające z trudności w rozumieniu mowy lub jej produkcji. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 60 minut. Prowadzące zajęcia: mgr Małgorzata Księżycka, mgr Beata Moskała

-„Bawię się i rozwijam” Zapraszamy na: cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym, które:

 mają trudności z koncentracją uwagi, prezentują niepożądane zachowania, nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wymagają dodatkowej stymulacji ruchowej.
Spotkania rozpoczynają się 4.10.2018r. i trwają przez pierwszy semestr. Odbywają się we czwartki w godz.: 13.00 – 14.00 Osoby prowadzące: Joanna Skowrońska – logopeda Marta Bogusławska-Michniak – psycholog

„Poprzez ruch do koncentracji” serdecznie zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe Program zajęć terapeutycznych jest formą pomocy pedagogicznej adresowaną do dzieci, które wymagają dodatkowej stymulacji analizatorów wzroku, słuchu, stymulacji małej motoryki, rozwijania koncentracji uwagi, poprawy reakcji posturalnych. Program zajęć obejmuje  jeden semestr. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 50 minut. Osoby prowadzące: mgr Dorota Drzymulska, mgr Małgorzata Rosińska

– Sześciolatki na start! Warsztaty przygotowujące do nauki czytania i pisania. Cykl warsztatów (5 spotkań) dla dzieci sześcioletnich. Celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju umiejętności bazowych w nauce czytania i pisania. Termin zajęć: soboty godz. 10.00  Czas trwania zajęć: 60-90 minut. Prowadzący: Anna Błaszczyk-Sadowska  – logopeda.                      

-Zajęcia stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy zajęć :   dzieci  4 – 6 letnie . Liczebność grupy :  5  dzieci. Częstotliwość  zajęć :  jeden raz w tygodniu  –  poniedziałki godz. 17. – 18.

Planowany okres realizacji zajęć :  I  grupa : pierwsze półrocze r. szk. 2018/2019 II grupa : drugie półrocze r. szk. 2018/2019. Osoby prowadzące  : psycholog mgr Anna  Knypińska, pedagog mgr Dorota Drzymulska

2. Warsztaty dla rodziców:

– Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – poniedziałki  godz.17:00 – 2-:00 od 15.10.2018 r. – 18.02.2019 r.- mgr Lidia Zienkiewicz

– Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I-III) – spotkania raz w miesiącu w poniedziałki w godz. 17.00-19:00.-  mgr Lidia Zienkiewicz

-Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko. DUŻA POTRZEBA RUCHU,ROZTARGNIENIE, TRUDNOŚCI W KONCENTRACJI UWAGI,KŁOPOTY Z PLANOWANIEM, ZAPOMINANIE, WYBUCHY ZŁOŚCI. Zapraszamy na cykl 10-ciu dwugodzinnych zajęć, podczas których będą omawiane powyższe problemy oraz jak sobie z nimi radzić.

Data rozpoczęcia zajęć: 12. 02. 2019r (wtorek) o godzinie 17: 00

– Grupa wsparcia   dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko – mgr Anna Gutenberg-Piela .  Terminy spotkań grupy: 2. 10. 2018r. (wtorek) o godzinie 17: 00, 6. 11. 2018r. (wtorek)  o godzinie   17: 00, 4. 12. 2018r. (wtorek)  o godzinie 17: 00, 8. 01. 2019r. (wtorek) o godzinie  17: 00

-„Jak wspierać samodzielność dziecka”. Warsztat przeznaczony jest dla Rodziców, którzy chcą:
– dowiedzieć się jak mądrze wspierać samodzielność dziecka
– poznać nowe metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności

– rozwinąć swoje umiejętności dotyczące tego, jak w codzienności stwarzać warunki do rozwoju samodzielności i autonomii. Termin: 02.03.2019 r. o godz. 09.00 – 12.00.

Prowadząca: mgr Anna Gromek

-”Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka”. Dnia 12 stycznia (sobota) o godzinie 10.00  odbędzie się spotkanie dla Rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. W programie:

– prezentacja multimedialna ”Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka”

–  pokaz pomocy logopedycznych do zabaw z dzieckiem w domu

Prowadząca: Anna Błaszczyk-Sadowska – logopeda

– Kreatywny rodzic – kreatywne dziecko. JAK BAWIĆ SIĘ Z DZIECKIEM, ŻEBY ROZWIJAĆ JEGO SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ. Termin spotkania:26 listopad, 2018; godz. 17:30. Osoby prowadzące: psycholog mgr Anna  Knypińska psycholog mgr Dorota Drzymulska

– Dodaj dziecku odwagi na starcie. Rodziców dzieci uczęszczających do klasy „0”. Prowadząca: mgr Agnieszka Brzezińska

– Domowe zabawy logopedyczne. serdecznie zaprasza Rodziców dzieci do 3. roku życia. Termin spotkania: 17.11. 2018 r. (sobota)  10.00 – 12.00. Osoby prowadzące: mgr Beata Moskała, mgr Joanna Skowrońska.

– Edukacja w zakresie prawidłowej komunikacji, a profilaktyka uzależnień i przemocy. Warsztaty dla rodziców odbywać się będą w środy: 03.10, 17.19, 07.11. w godzinach 16:00 – 19:00. Osoby prowadzące: mediator Małgorzata Drozd, pedagog Dorota Dzięgielewska, psycholog Marta Gralewska, mediator Tamara Pocent

3. Warsztaty dla nauczycieli:

– Zeszyt w 3 linie inaczej. W oparciu o autorski program inspirowany metodami systemu „Edukacja przez ruch” , prowadząca warsztaty Dorota A. Drzymulska, pedagog korekcyjny i praktykujący nauczyciel,  podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi. Warsztaty odbędą się w siedzibie Poradni, w dniu  29.09.2018 (sobota) o godzinie 9.00.Przewidywany czas: 4 godz. Zegarowe.

– Mutyzm wybiórczy. zaprasza nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych na szkolenie. Termin:  13. 12. 2018 r. godz. 13:00 – 15.30. Program szkolenia:

Kryteria diagnostyczne mutyzmu.
Mutyzm a nieśmiałość.
Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem?
Formy pomocy dzieciom z mutyzmem.
Osoby prowadzące: psycholog Anna Gromek, psycholog Anna Roguska

-Dziecko a ADHD. zaprasza  nauczycieli pracujących w placówkach przedszkolnych. Termin: 20.11.2018r. (wtorek). Czas trwania:  13:30 do 16:30 Osoby prowadzące: Marta Bogusławska – Michniak – psycholog, Anna Gutenberg – Piela – psycholog

– Edukacja w zakresie prawidłowej komunikacji, a profilaktyka uzależnień i przemocy. Warsztaty dla nauczycieli odbywać się będą w środy: 10.10, 24.10, 15.11. w godzinach 16:00 – 19:00. Warsztaty dla wychowawców przedszkolnych odbywać się będą we wtorki: 23.10, 6.11, 27.11. w godzinach 16:00 – 19:00. Osoby prowadzące: mediator Małgorzata Drozd, pedagog Dorota Dzięgielewska, psycholog Marta Gralewska, mediator Tamara Pocent

 

4.  Warsztaty dla rodziców z dziećmi

–  Zabawy wspomagające rozwój sensomotoryczny dziecka. Dla rodziców i dzieci  przedszkolnych.27.05.2018 r..  o godzinie 17.30 – mgr Anna Knypińska, mgr D. Drzymulska

-Z każdym dniem coraz bliżej. serdecznie zaprasza mamy z córkami na warsztaty Osoby prowadzące: Magdalena Krakowian – Rząca, Małgorzata Księżycka

Planowany termin: wrzesień/ październik 2018r. Czas trwania zajęć: jeden raz w tygodniu (sobota, godz.10.00 – 11.30)

Szczegółowa oferta na stronie internetowej Poradni: www.ppp16.waw.pl   

 Plakaty i zaproszenia na spotkania będziemy przesyłać sukcesywnie drogą  mailową.


Warsztaty i konsultacje dla Rodziców i Nauczycieli realizowane przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w ramach południowopraskiego programu „Przedszkolak w Szkole”:

„Szczęśliwy przedszkolak”

1.   „ Od ślizgania do czytania” – jak przygotować dziecko do nauki pisania i czytania.
Małgorzata Księżycka

2.   „Sprawne ciało, sprawna ręka” – zajęcia dla Rodziców z dziećmi.
Małgorzata Księżycka, Justyna Smorczewska

3.   „Dodaj dziecku odwagi na starcie” – rola samodzielności w odnoszeniu sukcesów szkolnych.
Agnieszka Brzezińska

4.   „Poprzez ruch do edukacji’ – zagadnienia rozwoju ruchowego dziecka.
Małgorzata Rosińska, Dorota Drzymulska

5.   „Gry i zabawy matematyczne” – jak rozwijać matematyczne myślenie u dzieci.
Joanna Awdziewicz

6.   „Jak rozwijać percepcję słuchową u dzieci” – usprawnianie analizatora słuchowego u małych dzieci.
 Mariola Szafrańska