Ogłoszenia

Zmarła Danuta Rossman ps. „Danka”

28 września 2018 r., na trzy dni przed swoimi 96 urodzinami, zmarła Danuta Rossman  ps. „Danka”. Była przyjaciółką Jana Bytnara „Rudego” oraz Aleksandra Dawidowskiego „Alka”, łączniczką Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego.

Danuta Rossman z domu Zdanowicz urodziła się 1 października 1922 r. Przed wojną uczyła się w warszawskim Gimnazjum i Liceum Królowej Jadwigi. Od 1935 r. należała do harcerstwa. Po wybuchu II wojny światowej działała w harcerskiej konspiracji. Na początku roznosiła wśród Niemców ulotki mające podkopać ich wiarę w zwycięstwo. Znalazła się w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Przyczepiała do pomników biało-czerwone wstęgi. Została łączniczką Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, komendanta warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

W czasie powstania warszawskiego, Danuta Rossmanowa była komendantką kobiet w Batalionie „Iwo”, walczącym w Śródmieściu Południowym. Po upadku powstania była więziona w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Z ostatniego – w Burgu – uwolnili ją Amerykanie.

Po zakończeniu wojny wyszła za mąż za opisanego w „Kamieniach na szaniec” Jana Rossmana pseudonim „Kuna” (1916-2003), jednego z komendantów Chorągwi Warszawskiej ZHP, członka Głównej Kwatery Szarych Szeregów, oficera w Batalionie „Zośka”. Świadkami na ich ślubie byli Stanisław Broniewski „Orsza”, naczelnik „Szarych Szeregów” i Ryszard Białous „Jerzy”, dowódca Batalionu „Zośka”. Rossmanowie wrócili do Polski w 1946 r.

Danuta Rossman była autorką książki „Pamiętnik. Niemcy, 1945 rok” (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016 r.). Miała wojskowy stopień podporucznika. W 2018 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Polski odznaczona została Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.