Ogłoszenia

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia warsztatowe dla klas „O” celem, których jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej postawy
dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.
Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP p .Małgorzatę Kryszyłowicz.
Termin – 16.09.2018